+48 774556700 [email protected]

Biuro Usług Turystycznych
45-068 Opole, ul. 1 Maja 1

tel. 774 536 801
tel. 774 418 002 oraz 774 418 003
fax 774 418 001

T u r y s t y k a @ W S P o p o l e . p l


Ośrodek „Opole” w Dźwirzynie
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 42

tel. 943 585 495 oraz 943 585 422

B i u r o @ O s r o d e k . O p o l e . p l


Zarząd Spółki
45-231 Opole, ul. Oleska 113

NIP: 7543061009, REGON: 004509597

tel. 774 556 700
tel. 774 576 850

S e k r e t a r i a t @ W S P o p o l e . p l