+48 774556700 [email protected]

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WSP OPOLE” Sp. z o.o.
ul. Oleska 113,
45-231 Opole

Tel. +48 774 556 700,
Fax +48 774 576 850

 

NIP: 754-306-10-09,
REGON: 004509597

KRS  0000404599 – Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.100.000,- PLN
BOŚ 87 1540 1229 2055 4605 1804 0001

1 + 13 =